Қазақстан Республикасы сот оқуының 2017-2020 жылдарға арналған Стратегиясы

Пікірлер мен ұсыныстар